Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Forza Hoogland volleybal (verder aan te duiden als Forza). Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier. Forza hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement  willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Forza houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:
Als u na het doornemen van ons privacy statement vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Overzicht persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Forza  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegeven die worden verwerkt per categorie. Hierin kunt u vinden welke gegevens er over u door ons geadministreerd worden:

 
 
  1. Leden
Uw persoonsgegevens worden door Forza  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor gedurende de looptijd van het lidmaatschap, tot maximaal 1 (één) jaar na beëindiging daarvan.
 
  1. Oud-Leden
Uw persoonsgegevens worden door Forza  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en), tot maximaal 15 (vijftien) jaar na beëindiging van het lidmaatschap.
 
  1. Vrijwilligers
Uw persoonsgegevens worden door Forza opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en), tot maximaal  5 (vijf) jaar na beëindiging van het vrijwilligerschap.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe  kunt u sturen aan onderstaande contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Forza Hoogland volleybal
Patricierslaan 14
3824 CC AMERSFOORT
info@forzahoogland.nl

Onze club


Volleybalvereniging Forza Hoogland, opgericht in 1964, is met ruim 420 leden één van de grootste verenigingen in de regio Amersfoort en één van de 30 grootste volleybal verenigingen van Nederland. 

Contact


Kom je ons verslaan? Zorg dan wel dat je op tijd komt! Onderstaand vind je het adres van onze thuishaven Sporthal Nieuwland.


info@forzahoogland.nl


Sporthal Nieuwland
Zeldertsedreef 3
3824 EJ Amersfoort
TikTok


Facebook


© Copyright 2015 - Forza Hoogland Volleybal

Designed by Magine and Powered by Stroeve ICT